Elastyczne formy zatrudnienia

Justka

Justka
Punkty: 377
09.01.2015 Justka

Elastyczne zatrudnienie wciąż nie jest mocno rozpowszechnioną formą na rynku pracy w Polsce.

Jednakże rzeczywistość przynosząca zmiany ekonomiczne, technologiczne oraz migracja zarobkowa Polaków spowodowała, że pracownicy zaczęli coraz częściej korzystać z takiego wyjścia. Sytuacja na polskim rynku a zwłaszcza warunki gospodarcze wielu przedsiębiorstw w kraju, to czynnik wpływający na harmonijne wprowadzenie elastycznej formy zatrudniania nietypowego bądź szczególnego. Punktem przetargowym dla pracodawców jest możliwość szybkiego zwolnienia pracownika bez większych uwarunkowań. Do tego dochodzą niższe koszty zatrudnienia, możliwości elastycznego planowania zatrudnienia i dobranie pracowników pod względem indywidualnego dostosowania się kadry pracującej do firmy w przypadkach pojawienia się w firmie projektu nastawionego na przyciągnięcie nowych klientów, podczas zwolnień zdrowotnych pracowników na stałe zatrudnionych, czy w potrzebie zwiększenia nadgodzin w pracy.

Przyczyny takiego rozwiązania

- Jednym z głównych powodów przemian jakie zachodzą na polskim rynku pracy jest dynamiczny wzrost handlu światowego. Przez ten proces rośnie konkurencja między przedsiębiorcami i presja rynkowa, która nieustannie zmusza firmy do rozwoju i wzrostu produktywności. Konkurowanie o pozycję lidera zmusza do większej elastyczności i dopasowania się do rzeczywistości zarówno pracodawców, ale też i pracowników. Z tego powodu firmy korzystają coraz chętniej z elastycznej formy zatrudnienia. Pozwala to na obniżenie kosztów związanych np. w wynajmowaniem nieruchomości biurowych oraz pozwala na elastyczność w stosunku do realizowanego zamówienia. W dzisiejszych czasach bardziej liczy się jakość i wydajność pracy, a nie ilość godzin spędzanych w biurze. Dlatego bardzo ważnym czynnikiem jest konieczność podnoszenia efektywności pracowniczej. Jej zwiększenie można otrzymać przez skrócenie liczby godzin, które do tej pory spędzało się w pracy, stworzenie pracownikom możliwości indywidualnej organizacji dnia. Dzięki temu działaniu można lepiej wykorzystać zasoby ludzkie zatrudnione w firmie. Takie zróżnicowanie jest ochoczo przyjmowane przez pracowników, którym umożliwia się korzystniejsze dopasowanie godzin pracy do ich potrzeb. Mogą więc sobie organizować czas, skupiać się na rzeczach najważniejszych, pracować we własnym tempie i nie muszą wybierać między pracą a życiem osobistym. Pracodawcy również otrzymują korzyści przez zwiększanie atrakcyjności przedsiębiorstwa i uzyskanie dobrej pracy od specjalistów.

- Sytuację na rynku polskim zmieniła również ogólna tendencja, która zmierza w kierunku popularyzacji elastycznej formy zatrudnienia jaką jest jej popularyzacja na rynkach pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy mając za wzór przedsiębiorców z zagranicy coraz częściej przekonują się do elastycznych form zatrudnienia. Doświadczenia w krajach, w których rozpowszechniona jest forma elastycznego zatrudniania dowiodły, że nie dość, iż przyniosły one korzyści dla przedsiębiorstwa to są poza tym źródłem do zdobywania doświadczenia zawodowego. Również praca tymczasowa w UE sprawdziła się jako sposób na aktywizację zawodową osób, które miały utrudniony dostęp do zatrudnienia. W Polsce u uelastycznianiu czasu, jaki się poświęca na pracę mówi się od lat, zwłaszcza z perspektywy zmiany proponowanej do kolejnej nowelizacji Kodeksu pracy.

Korzyści i zastrzeżenia

Korzyści:
-wprowadzenie elastycznego zatrudnienia zwiększa skuteczność w działaniu zapobiegającym i hamującym bezrobocie i co za tym idzie aktywizuje wzrost zatrudnienia,
- większa możliwość zatrudnienia osób niepełnosprawnych, młodych matek i kobiet w ciąży,
- zwiększenie szansy zatrudnienia,
- umożliwienie podjęcia pracy u drugiego pracodawcy,
-swobodniejsze wykonywanie pracy i miejsca jej wykonania.

Zastrzeżenia:
- niepokój o skuteczną ochronę prawną jeśli chodzi o wynagrodzenie za wykonanie pracy,
- niewielki kontakt ze współpracownikami,
- niepewność co do ciągłości zleceń,
- brak możliwości skorzystania z urlopów,
- niekorzystny jest również niewygodny dostęp do szkoleń, które organizuje pracodawca oraz groźba ryzyka kolidowania pracy z życiem prywatnym poprzez przeniesienie pracy do domu, gdzie przebywa również rodzina

Przykłady elastycznego zatrudnienia

Leasing pracowniczy
Agencja pracy tymczasowej zawiera umowę o świadczenie pracy z pracodawcą – użytkownikiem otrzymując za to określoną prowizję. Nakazuje pracownikowi wykonywanie stosownych obowiązków, dla którego to ona jest pracodawcą. Z pracodawcą – użytkownikiem nie wiąże go żadna umowa, choć wykonuje pracę dla niego i pod jego kierownictwem. Wszystkimi kosztami i obowiązkami pracowniczymi zajmuje się agencja.

Telepraca

Narzędziem, którym posługuje się telepracownik to technologia informatyczna i telekomunikacyjna. Telepracownik zatem to osoba, która wykonuje pracę a swoje wyniki przekazuje pracodawcy za pomocą Internetu, faksu lub telefonu. Na określenie telepracy można użyć wiele określeń takich jak: teleworking, telecomuting, zdalna praca biurowa (remote Office work, remote working), domowa praca przemysłowa (industrial homework), elektroniczna praca w domu (telehomework, electronic homeworking, homework), praca sieciowa (networking) i wiele innych.

Praca na wezwanie

Doskonała forma przypadku, kiedy pracodawca nie jest w stanie stwierdzić, kiedy będzie świadczona praca. Jest to forma zatrudnienia, gdzie pracownik jest w pełnej dyspozycji dla pracodawcy. Kiedy wykona swoje zadanie znów pozostaje w stanie gotowości aż do czasu wezwania do kolejnego zadania w jakimś bliżej nieokreślonym czasie. Istotą tego zatrudnienia jest całkowita dyspozycyjność pracownika. W tym przypadku nie ma jednoznacznej regulacji w przepisie prawa. Najczęściej jednak praca ta jest traktowana jako rodzaj zatrudnienia pracowniczego świadczonego w ramach stosunku pracy, podobnie jak instytucja dyżurów pracowniczych, które z kolei są już przewidziane przepisami Kodeksu Pracy.

Job sharing

Dzielenie pracy. Polega ono na zatrudnieniu na tym samym stanowisku dwóch osób. Te osoby podejmują jednocześnie taką samą odpowiedzialność za pracę, która przypada na to stanowisko i dzieli między siebie czas, który potrzebny jest na jej wykonanie. Później również dzielą się efektem wykonanej pracy czyli zarobkami, premią lub innym składnikami wynagrodzenia. Wyróżnia się dwa modele takiego rodzaju zatrudnienia. Jest to model amerykański, który polega na zbiorowej odpowiedzialności, każdy pracownik odpowiada za swoją część zadania. Pracownicy nie mają zapewnionych świadczeń i praw pracowniczych (wynagrodzenie za chorobą bądź urlop). Drugim modelem jest model europejski -pracownicy mają zapewniona świadczenia i prawa pracownicze.

Takie formy zatrudnienia ma swoje dobre i złe strony. Znam to z autopsji. Pracuję tak około 5 lat. I powiem wam – da się. Mimo ciężkich chwil, ale czy zatrudnienie tradycyjne ochroni nas przed złymi chwilami? Nie, bo takie jest życie. Dobre i złe jednocześnie.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów