Faktoring,czyli sposób na dobrą płynność finansową

j.kaminska

Punkty: 33
04.07.2016 j.kaminska

We współczesnym świecie biznesu jednym z wielu kluczy do sukcesu jest zachowanie płynności finansowej. Płynność finansowa , czyli zdolność terminowego regulowania zobowiązań to jeden z podstawowych fundamentów każdego przedsiębiorstwa. Narzędziem najczęściej stosowanym w większości dużych przedsiębiorstw jest faktoring. Czy jest to jednak rozwiązanie dla większych podmiotów gospodarczych?

Podstawową ideą faktoringu jest zapewnienie jednostce gospodarczej płynności finansowej. W wielu przypadkach otrzymanie należności od kontrahentów jest odroczone w czasie, co sprawia że przedsiębiorstwo nie zawsze może posiadać środki na regulowanie bieżących zobowiązań. Faktoring to taki rodzaj usługi, dzięki której podmiot gospodarczy może odzyskać nawet do 90% wartości faktury jeszcze przed upływem jej terminu płatności. W jaki sposób? Otóż faktorant, czyli określona jednostka gospodarcza przekazuje faktorowi ( czyli najczęściej spółce faktoringowej lub bankowi, świadczącemu tego rodzaju usługi) fakturę swojego dłużnika. W tym momencie faktor wypłaca określoną należność , ale pomniejszoną o kwotę określonej prowizji faktorantowi. Prowizja ta jest pewnego rodzaju wynagrodzeniem dla jednostki świadczącej usługi faktoringowe, której wielkość zależna jest od danego faktora. Najczęściej jednak całkowity koszt tego rodzaju usługi waha się w przedziale od 0,5-3% dla faktur z 30-dnowym terminem płatności i liczony jest od kwoty brutto określonej faktury. Z faktoringu mogą korzystać zarówno przedsiębiorstwa na etapie zaawansowanej i długoletniej działalności jak i startup.

Rynek faktoringowy otwiera nowe możliwości nie tylko dla dużych przedsiębiorców, ale również dla sektora MŚP. Wiele instytucji oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom bardzo dogodne warunki , dostosowane do zakresu prowadzonej przez nich działalności. Dla sektora MŚP instytucje faktoringowe proponują tzw. mikrofaktoring, którego usługi są zbliżone do budowy  faktoringu , lecz nie posiada wielu utrudnień jakie wymaga  typowa usługa faktora. Przy mikrofaktoringu podmiot gospodarczy nie musi m.in spełniać określonych warunków branżowych , wskazanej minimalnej ilości odbiorców, wykazania o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym czy ZUS. Jednak korzystanie z tego rodzaju usługi deklaruje zaledwie 2% jednostek gospodarczych z sektora MŚP, lecz z roku na rok wyraźnie można zaobserwować trend wzrostowy.

Promocją faktoringu zajmuje się przede wszystkim Polski Związek Faktorów, który tworzony jest przez największe firmy faktoringowe w Polsce. Na chwilę obecną od rozpoczęcia swojej działalności w 2001 roku , Polski Związek Faktorów zrzesza 24 członków. W roku 2015 zgodnie z danymi opublikowanymi przez PZF , największe obroty osiągnęły w kolejności : ING CF(18 910,60 mln zł), Raiffeisen Polbank (17 784,48 mln zł),BZ WBK Faktor (17 016,65 mln zł), Pekao Faktoring (14 478,98 mln zł), Bank Millenium (13 461,92 mln zł). Obroty te w porównaniu z rokiem 2014 widocznie wzrosły tak samo jak wzrosła znacząco liczba klientów  i sfinansowanych faktur.

Jednym z ciekawszych rozwiązań dla mniejszych podmiotów gospodarczych jest także wystawienie faktury na licytację. Takie rozwiązanie oferuje m.in serwis Faktorama, dzięki któremu małe firmy mogą odzyskać 80-90% wartości faktury, której termin płatności jest odroczony. Serwis ten prowadzi licytacje jedynie wiarygodnych i solidnych firm. Korzyści z licytacji ma nie tylko  przedsiębiorstwo, ale także sam licytujący ( otrzymujący określoną prowizję za wylicytowaną fakturę) i duże przedsiębiorstwo, które zyskuje na atrakcyjności dzięki licytacji zobowiązania.

Faktoring zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Wiele przedsiębiorstw , zarówno dużych jak i z sektora MŚP decyduje się na tego rodzaju usługi. Rynek faktoringowy oferuje szeroki wachlarz ofert dostosowany do specyfiki poszczególnego podmiotu gospodarczego. Poprzez tego rodzaju narzędzie każde przedsiębiorstwo może kształtować swoją płynność finansową oraz zadbać o prawidłową strukturę aktywów i pasywów. Po za tym zyskuje także lepszą zdolność kredytową , dzięki której może zyskać środki na określone inwestycje.

 

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów