Jak wygrać z islamizmem?

jakubc

Punkty: 35
21.02.2015 jakubc

Zła wiadomość jest taka, że jesteśmy na wojnie i parędziesiąt tysięcy ludzi chce nas zabić lub sobie podporządkować. Dobra natomiast, że nie musimy aresztować większości muzułmanów. Boją się i nie lubią ISIS oraz innych tym podobnych pomysłów tak samo jak my. Nie zmienia to faktu, że i tak może być ich któregoś dnia w krajach UE więcej niż nie-muzułmanów i będą chcieli Europę urządzić tak, jak to im się wydaje za stosowne.

Nie ma “prawdziwego oblicza islamu”

Tak zwane Państwo Islamskie to przede wszystkim projekt polityczny. Grupka ludzi chce władzy i opracowała wizję idealnego świata, która ma przyciągnąć jak największą liczbę osób. Oczywiście ich ideologia nie powstałaby bez islamu, ale nie można powiedzieć, że to jest wcielany w życie islam, jego prawdziwe oblicze. Nie jest to możliwe, ponieważ coś takiego jak “prawdziwe oblicze islamu” nie istnieje. Islam nie ma żadnego powszechnego autorytetu, żadnego papieża czy kogokolwiek w tym stylu. Jest on podzielony bardziej niż chrześcijaństwo z jego setkami wspólnot. Dlatego nazywanie ISIS “Państwem Islamskim”, to również chwyt propagandowy, która ma przekonywać Zachód, że tak wygląda islam. Dlatego ta nazwa tak oburza przeciwnych im muzułmanów (których jest więcej niż się wydaje, o czym później).

Nie dość, że islam dzieli się na trzy główne odłamy (oprócz sunnizmu i szyizmu jest też charydżyzm). Każdy z nich dzieli się na kolejne grupy (np. w sunnizmie są cztery różne szkoły interpretowania prawa, które dalej dzielą się na różne nurty), mające odmienne podejście do pięciu filarów wiary, roli duchownych, krótko mówiąc, co do wszystkich możliwych aspektów wiary i życia. Ponadto w każdym kraju islam nabiera własnego kolorytu. Najprościej uznać, że każdy meczet stanowi w pewien sposób autonomiczną wspólnotą. Np. w Niemczech ponad 80% muzułmanów nie należy do żadnej większej organizacji, to znaczy, ze różne organizacje, związki ogólnopaństowe, mają za sobą tylko nieduży ułamek wyznawców.

Trzeba iść na wojnę

W tym kontekście trzeba traktować ISIS po prostu jak wrogie państwo z którym się jest na wojnie. Bombardować, walczyć z siatką agentów werbującą bojowników, aresztować osoby zaangażowane w jej działalność. Innej recepty nie ma, zainteresowane kraje muszą zwyciężyć w konfrontacji militarnej.

Niestety skomplikowana układanka na Bliskim Wschodzie nie zachęca do zbyt energicznej walki z “Państwem islamskim” (m.in. wtedy de facto wspieramy prezydenta Assada i Iran). Niezniszczone ISIS będzie wtedy mogło nadal wspierać swoich agentów w państwach europejskich i werbować kolejnych obywateli UE.

Warto dodać, że ogromna część wspólnot muzułmańskich potępia ISIS i jego działania. Jak podaje kwartalnik “Więź”, lista muzułmańskich autorytetów przeciwnych tej organizacji, jest bardzo długa. Najważniejsze tego typu protesty to m.in. list 126 przywódców wspólnot muzułmańskich z całego świata potępiający czyny i poglądy “Państwa”, potępienie przez Organizację Współpracy Muzułmańskiej, w której zasiadają reprezentanci wszystkich 57 krajów muzułmańskich, protest wspólnot indonezyjskich (59 milionów członków), potępienie przez wielkiego muftiego Arabii Saudyjskiej (opiekuna świętych miejsc islamu, Mekki i Medyny, głoszącego bardzo konserwatywną wizję islamu). O powszechnym poparciu muzułmanów dla ISIS nie ma mowy.

Salafizm

Największym zagrożeniem, ponieważ umieszczonym wewnątrz państw Unii, są te z grup, których poglądy są wrogie wobec wartości europejskich. Najpoważniejszym z nich są salafici. Jest to radykalny nurt najbardziej konserwatywnej szkoły prawa islamskiego, pokrewnej wahhabizmowi panującemu w Arabii Saudyjskiej (gdzie inne religie są zakazane, działa policja obyczajowa, a kobiety nie mogą jeździć samochodem). Niestety jest to grupa w Europie coraz liczniejsza. Niemiecki politolog Thomas Volk szacuje ją w swoim kraju na około 7000 osób. Jest to prawie dwukrotny wzrost przez ostatnie trzy lata.

Nie wszyscy salafici stają się dżihadystami, jednak jest to grupa podwyższonego ryzyka. Ponadto najchętniej widzieliby Europę jako część świata islamskiego z półksiężycem na byłej Bazylice św. Piotra czy Jasnej Górze. Prawdopodobnie są i będą podstawowymi werbownikami i rekrutami tworów typu ISIS. Dlatego trzeba ich odpowiednio traktować. Nie da się chyba uciec od zakazywania działalności tego typu grup, kontrolowania przez kontrwywiad, paraliżowania ich działania. Są kimś analogicznym do partii komunistycznych i lewicowych bojówek w krajach Zachodu za czasów zimnej wojny. Niestety poprawność polityczna, brak politycznej odwagi oraz popularność modelu multi-kulti każą wątpić w podejmowanie odpowiednich działań. Ceną będzie działalność u naszych sąsiadów (a w perspektywie może i u nas, kto wie) zorganizowanych i zdeterminowanych grup islamistycznych.

Kto tu jest gospodarzem

Nic dziwnego, że islam nie we wszystkim zgadza się z kulturą europejską, która jest wynikiem łączenia i współzawodnictwa dziedzictw Grecji, Imperium Rzymskiego i specyficznej religii jaką jest chrześcijaństwa. Jednakże aby rozbroić potencjał konfliktu, który istnieje w islamie jako takim, a który będzie rósł wraz z ewentualnym wzrostem liczby muzułmanów, konieczne jest uznanie kultury europejskiej jako fundamentu, z którym muzułmanie albo muszą się zgodzić (względnie chociaż go tolerować) albo muszą szukać innego miejsca w świecie. Państwa europejskie nie mogą dalej próbować wchłonąć islamu w kulturę ich krajów, gdyż przy sprzecznościach między naszymi kulturami, cały system się rozleci. Muszą być opracowane reguły rozstrzygania sporów, a opierać się one powinny na uznaniu, że Europę stworzyli europejczycy kierujący się takimi a nie innymi poglądami i goście (jakimi są nawet muzułmanie urodzeni na terytorium Europy) muszą je co najmniej tolerować.

Niestety może się okazać, że pogrążeni w marazmie i wypierający własną przeszłość, a bojący się przyszłości, mieszkańcy Europy, nie są zdolni do ułożenia reguł gry. Wtedy wraz ze wzrostem liczby muzułmanów, to oni je ułożą, tak jak im będzie wygodnie. Wtedy to nasi potomkowie mogą być tu gośćmi.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów