Kara za brak OC w 2015 r.

Justka

Justka
Punkty: 378
09.01.2015 Justka

Jeśli dotychczas zdarzyło Ci się, że nie opłaciłeś OC i jakoś to umknęło wiedzy Policji, to od 1 stycznia 2015 r. taki fakt będzie jeszcze trudniejszy do ukrycia.

Na przełomie 2014/2015 Policja otrzymała nową zabawkę (czyt. gadżet), którego zadaniem jest szybkie przesłanie raportu z kontroli obowiązkowej polisy OC. Ten gadżecik to system e-Zawiadomienia, który swoim działaniem objęła wszystkie komendy w Polsce. Pozwala to na szybkie uzyskanie danych na temat pojazdu i jego stanu ubezpieczenia, bądź jego braku.

Zaostrzyła się także kara za nieposiadanie ważnego ubezpieczenia OC w roku 2015
1) 20 % pełnej opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni – 700 zł (w 2014) – 670 zł
2) 50 % pełnej opłaty – w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni – 1750 zł (w 2014) – 1680 zł
3) 100 % opłaty – w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni – 3500 zł (w 2014) – 3360 zł

Baza prawna do obowiązku płacenia OC

Do konieczności płacenia OC zobowiązuje nas ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Po stwierdzeniu, że opłata za OC nie została zapłacona, delikwent ma obowiązek uiścić brakującą kwotę w ciągu 30 dni od wezwania. W przypadku braku wpłaty następuje egzekucja.
To są niepomyślne wieści dla właścicieli niepłacących obowiązkowego ubezpieczenia swoich aut. Jednak należy poszukać strony pozytywnej. A taka jest.

Otóż, w przypadku, kiedy dojdzie do kolizji lub wypadku osoba pokrzywdzona może bez problemu i w szybki sposób uzyskać informacje, czy kierowca, który spowodował wypadek ma wykupione OC. Brak takiego ubezpieczenia nie jest sprzyjające dla osoby poszkodowanej, która może mieć wielkie problemy z likwidacją szkód z ubezpieczenia sprawcy. Aby więc uniknąć takich sytuacji osoba poszkodowana może bez żadnych opłat sprawdzić to za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Baza danych zawiera bowiem wszelkie informacje na temat polis komunikacyjnych OC i AC.

Aby tego dokonać należy sprawdzić za pomocą Internetu czy właściciel pojazdu ma ważną polisę ubezpieczenia OC. Można tego dokonać wprowadzając do systemu numer rejestracyjny tego pojazdu lub numer VIN oraz datę zdarzenia.

W odpowiedzi uzyskuje się takie dane jak:
w przypadku gdy polisa jest ważna
1. numer polisy OC
2. markę pojazdu
3. nazwę firmy ubezpieczeniowej, która zawarła umowę z kierowcą na ubezpieczenie OC
4. dane adresowe tej firmy w przypadku, gdy polisa jest nieważna lub nie istnieje otrzymuje się informację o braku danych
Oczywiście droga internetowa to jedna z kilku możliwości pozyskania tych danych. Jest to forma najszybsza i najwygodniejsza. W przypadku, gdy jesteśmy zwolennikami bardziej tradycyjnych wyjść, takie informacje można uzyskać z Funduszu za pomocą tradycyjnej poczty, faxu, maila lub telefonicznie.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów