Największy szkodnik wszechczasów

Michał Solanin

Michał Solanin
Punkty: 185
03.02.2015 Michał Solanin

O tym, że filozofia grecka jest jednym z fundamentów i korzeni współczesnej cywilizacji nie trzeba nikogo przekonywać. Grecy z pewnością zasłużyli na określenie “naród filozofów”. Żadna inna nacja nie wydała na świat tylu myślicieli co właśnie Grecy. Jednym z największych filozofów w dziejach świata był Arystoteles. Problem w tym, że ten mędrzec powinien ograniczyć się tylko do filozofii i rozważań na temat metafizyki, etyki i retoryki. Niestety, na nasze nieszczęście Arystoteles zajmował się również naukami przyrodniczymi: astronomią, fizyką czy biologią. W tych dziedzinach każde z jego założeń okazało się błędne, a ponieważ był bardzo wpływowy i miał za sobą wielu zwolenników skupionych w jego szkole, nikt nie miał na tyle siły, żeby kwestionować jego fałszywe tezy. Przez prawie dwa tysiące lat ogół ludzi wierzył w jego teorie, zaś oporni byli prześladowani, a nawet mordowani (jak na przykład Galileusz).

Arystotelizm był tak rozpowszechniony pod koniec starożytności i w średniowieczu, że nawet kościołowi chrześcijańskiemu nie udało się go przezwyciężyć. Skoro nie udało się go pokonać, postanowiono go wchłonąć. Tak powstał tomizm, czyli chrześcijańska wersja arystotelizmu. Najbardziej szkodliwa filozofia w dziejach ludzkości zyskała aprobatę tronu i ołtarza – stała się wszechwładna i wszechobowiązująca. Bo chrześcijaństwo wessało arystotelizm ze wszystkimi jego błędami i pomyłkami. Największy hamulcowy w dziejach światowej nauki żył w IV wieku p.n.e., jednak jego poglądy obowiązywały aż do XVIII wieku n.e., skutecznie blokując rozwój nauk przyrodniczych.

Geocentryzm czyli Arystoteles zamiast Arystacha

W starożytności wielu filozofów zajmowało się kosmologią i astronomią, przy czym różni myśliciele dochodzili często do zupełnie odmiennych wniosków. Również Arystoteles zastanawiał się nad budową wszechświata. Pod wpływem Eudokosa z Knidos przyjął model geocentryczny, w którym Ziemia była w centrum kosmosu. W skrócie: Arystoteles uważał że świat jest wieczny, nie ma początku ani końca. Składa się z dwóch części: nadksiężycowej, czyli nieba i podksiężycowej – Ziemi. W części podksiężycowej zachodzą wszelkie ruchy oraz powstawanie i ginięcie. W sferze nadksiężycowej zachodzi jedynie ruch kolisty. Niebo jest niezmienne, w przeciwieństwie do zmiennej i płaskiej Ziemi. W późniejszych czasach inny filozof, Ptolomeusz, trochę skorygował ten pogląd, uznając że Ziemia jednak jest kulą. Ówcześni ludzie wybrali ten pogląd, chociaż mieli alternatywę w postaci teorii heliocentrycznej. Filozof, Arystach z Samos urodzony prawdopodobnie dwa lata przed śmiercią Arystotelesa, doszedł do zupełnie innych wniosków. Głosił teorię w której słońce jest centralnym punktem wszechświata, jednak nie znalazł uznania wśród ogółu. Obalenie fałszywych i szkodliwych arystotelesowsko-ptolomejskich poglądów musiało poczekać aż narodzą się takie talenty jak Mikołaj Kopernik, Galileusz, Kepler czy Giordano Bruno.

Teoria żywiołów czyli zamieszanie w fizyce

Poglądy Arystotelesa narobiły również wiele spustoszenia w fizyce. Według niego świat składał się z pięciu elementów: wody, powietrza, ziemi, ognia i eteru – ten ostatni miał być boskim pierwiastkiem odpowiadającym za ruch planet. Każdy z elementów miał swoje miejsce w świecie. Ziemia dąży do tego, żeby znaleźć się w centrum wszechświata, woda usiłuje otoczyć ziemię, powietrze stara się przedostać nad wodę, zaś ogień usiłuje wzlecieć w stronę księżyca. Takie przemyślenia powstały na podstawie obserwacji zjawisk przyrodniczych: płomienie unoszą się do góry, grudka ziemi zanurzona w wodzie opada na dno, a bąble powietrza usiłują wydostać się na powierzchnię wody. Te poglądy nie wytrzymały konfrontacji z odkryciami Galileusza czy Newtona. Odkrycie zjawiska bezwładności czy grawitacji raz na zawsze odsunęło w cień przestarzałe poglądy.

Zoologia według Arystotelesa

Trzeba przyznać że stosunkowo najmniej zniszczeń grecki filozof dokonał w dziedzinie biologii. Zawdzięczamy mu pierwsze na świecie pogrupowanie zwierząt w gatunki. Nie znaczy to oczywiście, że jego tezy były wolne od wad. Za największą z nich można uznać abiogenezę, zwaną też teorią samorództwa. Według niej możliwe jest samoistne powstawanie skomplikowanych organizmów z materii nieożywionej. To właśnie dzięki poglądom Arystotelesa ludzie wierzyli że muchy powstają samoistnie z psującego się mięsa, a z brudnych kawałków szmat mogą wykluć się myszy lub szczury. Błędny był również sam podział na zwierzęta krwiste i bezkrwiste. Te błędy mogła naprawić dopiero rewolucja naukowa w czasach nowożytnych i tacy naukowcy jak Linneusz, Leeuwenhoek czy Pasteur. Ten ostatni dopiero w XIX wieku obalił ostatecznie i na zawsze teorię samorództwa.

W zasadzie trudno winić samego Arystotelesa o to, że zafundował nam taki długotrwały regres. Trzeba pamiętać, że w czasach w których żył miał bardzo ograniczone możliwości badawcze. Nie można mieć do niego pretensji za to, że się mylił – w starożytności rzadko który filozof nie tkwił w błędzie. Za to jak najbardziej można mieć pretensje do niego oraz jego uczniów i naśladowców za to, że z największą bezwzględnością tępili każdego kto chciał ich krytykować. Wykorzystywali do tego wszelkie dostępne środki, także władze duchowne i świeckie. Sami uwierzyli w swoją nieomylność.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów