Paradoks okrągłego stołu

Michał Solanin

Michał Solanin
Punkty: 183
08.02.2015 Michał Solanin

Rzadko zdarza się, że jakiś konflikt kończy się w taki sposób, że wszystkie jego strony są niezadowolone. Najczęściej dzieje się tak, że mamy wyraźnie zaznaczonych zwycięzców i przegranych. Zupełnie inaczej jest w przypadku Okrągłego Stołu. Zasiadły przy nim trzy strony: władze PRLu, opozycja solidarnościowa oraz kościół (ewangelicki i katolicki) w charakterze obserwatora. Według oficjalnej narracji obrady Okrągłego Stołu były porozumieniem pomiędzy władzą i opozycją zaakceptowanym przez kościół. Dzięki temu możliwe było przekształcenie PRL w RP i demokratyczne zmiany. Według krytyków Okrągły Stół polegał na tym, że największe szuje spośród komuchów dogadały się z największymi szujami spośród solidaruchów, a wszystko zostało zaakceptowane przez największe szuje z kręgów kościelnych.

W obradach Okrągłego Stołu każda ze stron miała inny cel do osiągnięcia. Ustępująca władza chciała przede wszystkim, aby to ustąpienie odbyło się w miarę spokojnie. Przedstawiciele strony komunistycznej chcieli mieć zagwarantowane bezpieczeństwo osobiste, żeby oddanie władzy nie łączyło się z prześladowaniem dawnych komunistów. Chcieli uniknąć sytuacji w jakiej znaleźli się naziści po upadku III Rzeszy czterdzieści pięć lat wcześniej. Opozycja z kolei chciała przejęcia władzy w państwie, a kościół (który jako strona obserwująca powinien być bezstronny) chciał żeby to przejęcie władzy przez opozycjonistów nie odbył się z pominięciem przedstawicieli duchowieństwa

Paradoks Okrągłego Stołu polega na tym, że każda z trzech stron czuje się w jakiś sposób oszukana, wykorzystana i zdradzona. Weźmy na początek zdanie ówczesnej władzy. Jeśli dziś, dwadzieścia sześć lat po Okrągłym Stole, wsłuchamy się w głosy lewicy (ale nie tej kawiorowej spod znaku SLD, raczej tej pozaparlamentarnej jak KPP), dowiemy się, że przy Okrągłym Stole socjalizm został zdradzony, a Polska została sprzedana. Wszystko oddano Solidarności, Kościołowi oraz zagranicznym kapitalistom. Dla przykładu cytat jednego z członków forum dyskusyjnego Komunistycznej Młodzieży Polski (tak, istnieje coś takiego): Zaniechanie walki klas i próba budowania “porozumień międzyklasowych” (z których chyba największym był Okrągły Stół) doprowadziła do zahamowania rozwoju socjalizmu; zniszczenia osiągnięć robotników i ludu i ostatecznie była bezpośrednią przyczyną zwycięstwa kontrrewolucji 1989 roku.  Teoretycznie mamy więc przegranych – to władza ludowa. Teoretycznie Solidarność i postsolidarność powinna być zadowolona.

Postsolidarność tym czasem (przynajmniej ta radykalniejsza część) twierdzi że:

Okrągły Stół ma swe następstwa i w sferze legendy, mitu, który tylko pozornie dotyczy przeszłości. A więc, że Polacy Anno Domini 1989 dzielili się na dwa obozy i tylko dzięki rozwadze i wielkoduszności przywódców tych obozów, którzy zdobyli się na zawarcie porozumienia wbrew emocjonalnym napięciom, Polska uniknęła wojny domowej. Właśnie ta rzekoma groźba wojny domowej to mit. Dla wojny domowej nie-zbędny jest podział narodu, społeczeństwa na dwie części gotowe bronić przeciwstawnych wizji bytu państwa. W owym czasie aparat partyjny PZPR nie był takim obozem, nie miał i nie był gotów bronić żadnej wizji państwa. Motywem jego działania była jedynie obrona grupowego interesu, obrona przed odpowiedzialnością.

Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97190,3259646.html#ixzz3R4cOsVkN

Ten cytat Wiesława Chrzanowskiego to nie jedyny krytyczny głos odnośnie wydarzeń z 1989 roku po prawej stronie sceny politycznej. Andrzej Gwiazda na przykład stoi na stanowisku, że przy Okrągłym Stole spotkali się oficerowie prowadzący ze swoimi TW. Najczęściej powtarzany wśród dawnej opozycji pogląd głosi, że dzięki pamiętnym obradom komuna stała się nietykalna, służby zaś wyzwoliły się spod kontroli partii, stając się tym samym jeszcze bardziej wszechwładne.

Skoro więc nie ci pierwsi i nie ci drudzy, może trzecia strona najlepiej wyszła na porozumieniach. W końcu kościół dużo zyskał po transformacji, chociażby konkordat, zwrot majątków, uprzywilejowana pozycja w państwie. Tyle że przedstawiciele episkopatu również nie są zadowoleni z kierunku w jakim poszły zmiany. W kraju panoszy się gender, ludzie odchodzą od kościoła, który powoli traci autorytet.

Faktem jest, że okrągłostołowy podział na postkomunę i postsolidarność obowiązywał praktycznie przez całe lata 90. Im później od wydarzeń z 1989 roku, tym bardziej podział przesuwa się w inną stronę: na wąską elitę która znalazła się przy Okrągłym Stole oraz resztę społeczeństwa. Jeśli żadna ze stron nie jest zadowolona z ustaleń, to może czas najwyższy na odejście od systemu okrągłostołowego, zanim tłum weźmie sprawy w swoje ręce.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów