Strresss – nie taki straszny jak go malują.

Justka

Justka
Punkty: 792
12.11.2014 Justka

Stres
to immanentny element życia każdego człowieka żyjącego w czasach poprzednich i współczesnych. Nie ma znaczenia jaka jest jego płeć, wykształcenie, zawód, czy rola, jaką spełnia w życiu. Stres najczęściej kojarzony jest z przykrym doświadczeniem, negatywnymi emocjami. Co prawda powoduje silne pobudzenie, które można by było wykorzystać, ale także prowadzi do zahamowania działań, obniżenia sprawności intelektualnej, koncentracji uwagi, czy podejmowania nieracjonalnego działania. Długi czas trwania pod wpływem stresu powoduje rozwój chorób psychosomatycznych. Z tego powodu, w celu ochrony przed negatywnymi skutkami, opracowano techniki zwalczające jego działanie. Panując nad negatywnymi stronami stresu, człowiek ma szansę skupić się nad jego pozytywnymi cechami takimi jak: postępy w nauce, sukcesach, motywacji do pokonywania trudności najpierw w młodym, potem dorosłym życiu. Jednak ciągła presja czasu, trudne sytuacje, ciągła rywalizacja, bycie pod presją najdoskonalszej opinii w otoczeniu powoduje, że na co dzień zapomina się o tym, że stres wywołuje w człowieku reakcje negatywne.

Bardzo często można spotkać się z opinią, że stres dotyczy ludzi dorosłych, omijając dzieci i młodzież. To błędne podejście. Stres dotyczy także młodszej grupy społecznej.

Rodzaje stresu
Słownik psychologiczny rozróżnia dwa rodzaje stresu:
• stres psychologiczny to zmiana, która występuje w psychologicznym mechanizmie regulacyjnym i czynnościach pod wpływem sytuacji trudnej . Stresorem jest każdy bodziec bądź sytuacja, która stanowi przeszkodę lub całkowicie zakłóca wykonywaną czynność. Jest nim każda strata, szkoda, dolegliwość, a nawet sam sygnał o zagrożeniu .
• stres fizjologiczny – to zespół ogólnych zmian przystosowawczych ustroju będący reakcją na nowy czynnik, który pojawia się w organizmie lub otoczeniu

Dwie strony medalu
Mimo tego, że stres jest zawsze kojarzony jako funkcja destruktywna, to jednak należy pamiętać, że jej rola jest dwustronna. Stres to reakcja organizmu w postaci mobilizacji energii do pokonywania różnorodnych przeszkód, barier, wymagań, bez względu na to, czy towarzyszą jej przyjemne czy przykre odczucia. Jest to reakcja niespecyficzna, tzn. jej rodzaj nie zależy od rodzaju czynnika, jaki ją wywołuje. Chociaż z jednej strony doprowadza do zakłócenia w zachowaniach, powoduje paraliż działania człowieka i pochłania jego energię – negatywne działanie (dystres). Z drugiej strony jest on potrzebny do tego, aby człowiek efektywnie funkcjonował – pozytywne działanie (eustres). Stres pozytywny stymuluje działanie człowieka do pokonywania wyzwań i reagowania w sytuacjach, w których się znalazł.

Warty zaakcentowania jest fakt, że stres łączy się nierozerwalnie z życiem każdego człowieka i sam w sobie nie przynosi negatywnych skutków. Jedyne, co szkodzi człowiekowi to brak umiejętności radzenia sobie z nim. To w jaki sposób stres jest odbierany zależy od wielu czynników, do których należą m.in.:
• nastawienie psychiczne;
• osobowość człowieka;
• temperament;
• środowisko;
• wychowanie

Każdy człowiek inaczej reaguje na stres. Czasem to, co wyprowadza z równowagi jednych, nie działa deprymująco na drugich. Przeciwnie, często staje się to bodźcem do podjęcia działań.

Sposoby radzenia sobie ze stresem

Istnieje wiele sposobów radzenia sobie ze stresem. Są one związane z zaspakajaniem potrzeb, ze zmianą sposobu myślenia o sytuacjach, które budzą lęk i niepokój. Niektóre z nich mają wpływ na zmniejszenie stresu, co wynika ze zmiany zachowań, które powodują stresujące sytuacje. Inne techniki wpływają na uodpornienie na stres na poziomie fizjologii organizmu. Takie działania mają ćwiczenia fizyczne, odprężające, lub techniki skutecznej komunikacji i asertywności . Każdy człowiek stosuje różne formy redukcji stresu. Niekiedy wiele z nich, choć łagodzi napięcie, to jednak nie działa korzystnie na funkcjonowanie. Takimi formami jest ucieczka od problemu, stłumienie go, czy udawanie, że nie istnieje.

Aktywność fizyczna, czyli inaczej mówiąc rekreacja ruchowa oznacza „różnego rodzaje zajęcia, podejmowane w czasie wolnym, dobrowolnie, dla przyjemności, autoekpresji, formacji własnej osobowości, odnowy i pomnażania sił psychofizycznych
• jazda na rowerze,
• jogging, czyli długotrwały bieg z mniejszą lub większą intensywnością,
• taniec. Pod wpływem dźwięków muzyki można odreagować codzienny stres, nieprzyjemne wydarzenia, rozładować negatywne emocje i naładować pozytywne,
• pływanie jest to jeden z najzdrowszych i najbardziej wszechstronnych sposobów utrzymania kondycji zdrowotnej,
Należy pamiętać, że dopiero systematyczne ćwiczenia pozwalają się uodpornić na stres.
Ćwiczenia sporadyczne poprawiają samopoczucie, rozluźniają, przynoszą ulgę i satysfakcję.
• Trening relaksacyjny jest metodą świadomego odprężenia poszczególnych partii mięśni w organizmie. Zasadą takich ćwiczeń jest kontrolowanie oddechu i napięcia mięśni. Taki rodzaj ćwiczeń powoduje, że wytwarzają się fale mózgowe, podobne do tych, które występują podczas snu. Obniża się także ciśnienie krwi i tętno. Następuje wyciszenie i uspokojenie. Relaks pomaga zwalczyć napięcie spowodowane stresem. Rozluźnia mięśnie i usuwa blokady z organizmu, czyli długotrwałe napięcia mięśniowe, które powstały jako skutek nadmiernego stresu. Relaksacja pozwala na zwalczanie napięcia z organizmu, pomaga w usuwaniu bólów głowy bądź kręgosłupa. Służy wyciszeniu i oczyszczeniu umysłu do dalszej pracy.

Rozmowa niekiedy ułatwia zrozumienie sytuacji przez obiektywne spojrzenie rozmówcy. Nierzadko dochodzi do sytuacji, kiedy w czasie rozmów okazuje się, że stres jest wyolbrzymiony nieadekwatnie do sytuacji lub, że go w ogóle nie ma. Rozmowa pozwala na „ostudzenie” emocji, na spojrzenie na sprawę na „zimno”, podsuwa także rozwiązania, jak postąpić w danej sytuacji. Osoba, która odczuwa wsparcie w rozmówcy zaczyna czuć się pewniej i lepiej, jest odporniejsza także na sytuacje stresowe w przyszłości.

Hobby
Zainteresowania budują osobowość, eksponują charakter psychiczny i emocjonalny. To także sposób na łagodzenie skutków sytuacji stresowych. Najlepszym hobby jest to, które powoduje, że człowiek odrywa się od tego, co go niepokoi, denerwuje. W czasie wykonywania ulubionych czynności budzą się pozytywne emocje, które są skutecznym antidotum na stres. Za pomocą zainteresowań organizm człowieka regeneruje się fizycznie i psychicznie.

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów