W Wielkiej Brytanii prawo konsumenta chroni również polskich obywateli!

PETRUS

PETRUS
Punkty: 22
17.10.2014 PETRUS

ZOSTALIŚCIE OSZUKANI W WIELKIEJ BRYTANII PRZEZ FIRMĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ, ENERGETYCZNĄ LUB INNĄ?

WARTO ABYŚCIE WIEDZIELI, ŻE W TEJ SYTUACJI ISTNIEJE INNA DROGA WALKI O SWOJE PRAWA, A NIŻELI ZATRUDNIENIE DROGIEGO PRAWNIKA!!!

Sprawy z zakresu prawa konsumenckiego reguluje w Wielkiej Brytanii szereg aktów prawnych, (również dyrektywy unijne) tj.:

 

1. Consumer protection in the United Kingdom

2. Consumer Credit Act 1974

3. Unfair Contract Terms Act 1977

3. Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1999
and Unfair Contract Terms Bill

Warto wiedzieć o tym, że w przypadku sporów np. z zakładem energetycznym, firmą telekomunikacyjną itp. nie warto iść do Kancelarii, która w najlepszym wypadku weźmie za poradę kilkaset funtów – w najgorszym zaproponuje postępowanie przed Sądem Cywilnym…

Żyjąc na obczyźnie, warto abyście znali swoje prawa!!!

W przypadku sporu między konsumentem, a przedsiębiorcą proście o pomoc Rzecznika Praw Konsumenta (Consumer Ombudsman) – nie prawnika!

Rzecznik jest organem, który w takich przypadkach występuje w roli sędziego i w imieniu poszkodowanego konsumenta rozwiązuje sprawę biorąc pod uwagę, aby konsument nie został pokrzywdzony!
Krótko mówiąc – pełni on rolę obrońcy z urzędu (adwokata z urzędu), co oznacza, że nawet w przypadku kiedy dojdzie do procesu sądowego, będzie on uprawniony do reprezentowania konsumenta przed sądem na koszt Państwa brytyjskiego.

Począwszy od 1 października 2014 weszły nowe zmiany do ustawy o ochronie praw konsumentów. Zostały one dokonane w celu ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami. Zmiana ustawy daje nowe prawa do rekompensaty, jeżeli konsument był ofiarą nieuczciwych działań ze strony firmy.

Biorąc pod uwagę powyższe – w przypadku, kiedy uznacie, że Wasze interesy są sprzeczne z prawem, możecie wysłać do Rzecznika Praw Konsumenta wniosek lub skargę z prośbą o interwencję.

Niniejszą wniosek/ skarga musi zawierać poniższe dane:

• Imię, nazwisko i adres osoby dokonującej reklamacji

• Nazwa i adres firmy usługi której reklamujemy

• Szczegóły tj. czego wniosek/skarga dotyczy, czego się domagacie np. naprawnienia szkody poprzez wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 1000funtów, (nie można przesadzić z kwotą) lub bezpłatnej usługi w ramach zadośćuczynienia itp.

• Jakie straty finansowe i jaką krzywdę ponieśliście z tytułu działań firmy?

• O co prosicie Rzecznika? (tj. o polubowne załatwienie sprawy, o nałożenie kary na firmę, o przeprosiny i rekompensatę)

• Do skargi należy dołączyć wszystkie dokumenty tj. kopie wszelkich stosownych listów, e-maili, faktur i paragonów.

Jeżeli nie posługujecie się biegle językiem angielskim, to proszę to zaznaczyć we wniosku/skardze, wówczas jest szansa, że dostaniecie polskojęzycznego sekretarza do kontaktu.

wniosek/skargę należy wysłać na adres:

The Financial Ombudsman Service
Exchange Tower
London E14 9SR

więcej informacji na stronie głównej Rzecznika:

http://www.financial-ombudsman.org.uk/contact/index.html

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów