Zamek w Łęczycy

MariuszU

MariuszU
Punkty: 38
05.02.2015 MariuszU

W 1352 r. najmłodszy syn Władysława I Łokietka Kazimierz III Wielki włączył księstwo Łęczyckie do Korony Polskiej. Podjął decyzję o przeniesieniu zniszczonego zamku na miejsce które zajmuje do dzisiaj.
Wejście do zamku
Wcześniej w 1240 r. Łęczyca została zdobyta i zniszczona przez Tatarów. W 1294 r. napadł na nią wielki książę litewski Witenes. Dokonał rabunku i uprowadził wielu jeńców. Na początku XIV w. został zdobyty przez  prze­ciwnika Łokietka, króla czeskiego Wacława II. W czasie wojny polsko-krzyżackiej (1327-1332) został oblegany przez rycerzy zakonnych  w wyniku oblężenie doszczętnie spłonął. Nową warownię wybudowano w Łęczycy w latach 1357-1370. Wzniesiona została na pięciometro­wym nasypie. Jako budulca użyto cegły gotyckiej i kamieni. Miasto wzmocniono nowymi fortyfikacjami, zamy­kając je murami w kształcie kwadratu o zaokrąglonych narożnikach. Zamek zajął południowo-wschodni narożnik ufortyfikowanego miasta, od którego oddzie­lał go mur i fosa zasilana wodami z  rzeki Bzury. Miejscowość rozkwitała, odgrywając bardzo istotną ro­lę w piastowskim państwie. W 1406 r. miasto i zamek zostały zniszczone i spalone przez rycerzy zakonu krzyżackiego. W 1409 r. król Wła­dysław II Jagiełło zwołał w Łęczycy zjazd koronny przeciwko Krzyżakom, a po bitwie pod Grunwaldem  latem 1410 r. osadzono tutaj wielu jeńców krzyżackich, którzy czekali na wykup. Także w Łęczycy w 1414 r. Władysław II Jagiełło wypowiedział Krzyżakom wojnę, która trwała do 1421 r. W latach świetności miasta odbywały się w Łęczycy liczne sejmy i synody kościelne. Gdy umarł czeski król Wacław IV. Husycki poseł w Łęczycy oferował Władysławowi II Jagielle koronę czeską – król odmówił. W 1454 r. już za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka sejm zebrał się w sprawie nowej woj­ny z zakonem krzyżackim. Kazimierz IV Jagiel­lończyk był kolejnym po Władysławie II Jagielle monarchą, który szczególnie chętnie przebywał w łęczyckim zamku. Mieszkał tutaj w okresie kolejnej wojny z Krzyżakami, zwa­nej trzynastoletnią (1454-1466). Przez wiele lat przebywała tu również jego żona, królowa Elż­bieta.

Widok z wieży na Ratusz

Widok z wieży na Ratusz

Turniej w Łęczycy

Pokazy na dziedzińcu zamkowym

Wystawa w muzeum

Wystawa w muzeum

W drugiej połowie XV w. w zamku łęczyckim wybuchł wielki pożar, po którym miasto i zamek pozostawały w ruinie aż do połowy XVI w. Powoli tracił on znaczenie polityczne i militarne. Ostatnim królem, który tu się zatrzymał, był Zygmunt III Waza udający się na swoją ko­ronację do Krakowa. Starosta łęczycki Jan Lutomierski w latach 1563-1565 dokonał gene­ralnego remontu obiektu za kwotę niemal 3000 florenów. W czasie potopu szwedzkiego w 1655 r. zamek opanowały wojska szwedzkie dopiero rok później armia króla Jana II Kazimierza zdobyła mia­sto. Zamek skapitulował kilka dni później. Nie był to koniec nękania Łęczycy przez obcych najeźdźców. W okresie Księstwa Warszawskiego Łęczyca była zapleczem kwatermistrzowskim dla armii francuskiego cesarza Napoleona I Bonapartego. W czasie powstania listopadowego, Łęczyca była punktem zaopatrzenia armii powstańczej. Po upadku powstania od 1831 r. Przez kolejne lata okoliczni mieszkańcy wykorzystywali pozostałości zamku jako źródło materiałów budowlanych. Dopiero w 1841 r. miasto zostało właścicielem zamku i zaprzestano grabieży zamkowych ruin. W tej formie zamek doczekał roku 1918 kiedy Polska odzyskała niepodległość. Wielką atrakcją zamku królewskiego jest postać diabla Boruty, który ponoć do dziś strzeże skarbów ukrytych w lochach wieży zamkowej. Bywa, że spaceruje po dziedzińcu lub przechadza się po komnatach, podkręcając wąsa.  Letnią porą na dziedzińcu zamkowym odbywają się specjalne imprezy, najważniejsze z nich to turnieje rycerskie, zwiedzanie muzeum. YouTube Preview Image

Kolegiata w Tumie

Archikolegiata NMP i św. Aleksego w Tumie

W pobliżu Łęczycy warto jest zwiedzić Archikolegiatę w Tumie i Skansen w Kwiatkówku.

Skansen w Kwiatkówku koło Tumu

Skansen w Kwiatkówku

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów