Zatruwamy się, oddychając

DonnaKlara

DonnaKlara
Punkty: 939
08.01.2015 DonnaKlara

Wysoce niepokojące są informacje dotyczące jakości powietrza, jakim przechodzi nam oddychać. Sporo ponad 20 % powierzchni Polski – to obszary, gdzie występuje nadmiernie zanieczyszczone powietrze. Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia, przez powietrze zanieczyszczone rozumie się takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska jak np. wodę czy glebę.

Zagrożenia chorobowe dla ludzi
Ponieważ powietrze jest bardzo mobilne, jego zanieczyszczenie może prowadzić do skażeń niemal wszystkich komponentów środowiska i to na dużych obszarach. Są to zatem najbardziej niebezpieczne i wszędobylskie zanieczyszczenia. Mogą mieć rożną postać (substancji gazowych, stałych lub ciekłych), a dzieli się je najogólniej na tzw. gazowe i pyłowe.

W 2013 roku WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) zaliczyła pyły zawieszone w powietrzu – do kancerogenów. Oznacza to uznanie przez światowych ekspertów, iż istnieje zauważalny i dobrze udowodniony związek, między zapyleniem powietrza, a zachorowalnością, np. na raka płuc.

Wszelkie zanieczyszczenia z powietrza są przez nas wchłaniane, głównie w trakcie oddychania. Może to powodować liczne schorzenia układu oddechowego, a także wywoływać alergie. Zanieczyszczone pyłami czy smogiem powietrze, wywołuje np. astmę, przewlekłe zapalenie oskrzeli, niewydolności oddechowe, a nawet paraliż układu krwionośnego. Udowodniono także, że smog zwiększa zachorowalność na wszelkie nowotwory, oraz na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (pochp). Zanieczyszczenia powodują zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, niekorzystnie też wpływają na nasze zdolności reprodukcyjne. Ponadto zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia u dzieciastmy, a także autyzmu.

W otoczeniu i środowisku
Zanieczyszczenia powietrza wywołują szereg niekorzystnych zmian w naszym otoczeniu, np. przyspieszają korozję metali oraz niszczenie materiałów budowlanych. Ogromnie ważne w świecie roślin procesy fotosyntezy, oddychania i transpiracji, są poprzez zanieczyszczone powietrze – istotnie zaburzane. Wskutek naturalnie zachodzących procesów przyrodniczych, następuje wtórne skażenie wód oraz gleb.

Zwiększa się kwasowość wody pitnej, co rodzi w niej wzrost zawartości ołowiu, cynku, miedzi, glinu czy kadmu. Zakwaszone wody – powodują niszczenie naszych instalacji kanalizacyjnych, z których wypłukiwane są i transportowane dalej, liczne toksyczne substancje.

W konsekwencji, zanieczyszczone powietrze prowadzi do licznych zmian środowiskowych i klimatycznych (poprzez wpływ na wody, gleby i rośliny).

trujący kran

Najważniejsze przyczyny zanieczyszczeń
Do głównych źródeł zanieczyszczeń możemy zaliczyć:

  • znaczny wzrost liczby ludności oraz uprzemysłowienia,

  • rozwój przemysłu energetycznego,

  • rozwój przemysłu transportowego i szybki wzrost wszelkich typów sieci transportowych,

  • źródła naturalne, z których w skali globalnej, pochodzi (niestety) większość zanieczyszczeń, a zaliczamy do nich: chemiczne wietrzenie skał, pożary lasów, stepów, wybuchy wulkanów, wyładowania atmosferyczne, pyły kosmiczne oraz procesy biologiczne.

industry-451229_640

Możliwości ograniczania
Na naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza – zbyt dużego wpływu nie mamy, ale inne czynniki, zatruwające atmosferę wokół nas – można i warto ograniczać.

Szczególnie zimą, najbardziej wszystkim nam doskwierają zanieczyszczenia i duszące zapachy wydobywające się z domów, ogrzewanych niskiej jakości paliwami stałymi (śmieci, odpady, miał). Jeśli nie są wszędzie stosowane odpowiednie filtry, skrubery, odpylacze itp., a także nie ma właściwego systemu odprowadzania dymów i spalin – ogromnie cierpi na tym nasze powietrze. Niestety sporo zakładów pracy, elektrowni, cementowni i innych – jeszcze niezbyt rygorystycznie przestrzega zaleceń ochrony środowiska.

Międzynarodowe, a także nasze wewnętrzne przepisy, umowy, porozumienia, programy czy dyrektywy – powinny coraz bardziej służyć poprawie jakości, wszechobecnego i absolutnie niezbędnego nam do życia, powietrza. Świadomość w tym zakresie, na szczęście – rośnie.

Niestety, mamy w Polsce miejsca, w szczególności ośrodki przemysłowe oraz duże aglomeracje miejskie, gdzie sytuacja stała się już wręcz alarmująca. Do najbardziej zanieczyszczonych terenów, od wielu już lat, zaliczamy Górny Śląsk, a z miast – Kraków.

dym nieb-czerw, noc

Subskrybuj, by raz w tygodniu otrzymywać nowości i zbiór najciekawszych artykułów